Nasza wizja wyznacza ramy działania i kieruje każdym aspektem naszej działalności.
Określa i pomaga stopniowo osiągać zrównoważony, jakościowy wzrost.

  • Ludzie: chcemy być wspaniałym miejscem pracy, które inspiruje ludzi do najlepszego wykorzystania swego potencjału.
  • Portfolio produktów: chcemy oferować produkty wysokiej jakości, które wyprzedzają i zaspokajają pragnienia i potrzeby ludzi.
  • Partnerzy: chcemy budować trwałe wartości poprzez nieustanne rozwijanie, doskonalenie i utrzymywanie sprawdzonej sieci klientów oraz dostawców.
  • Rozpoznawalność: chcemy być liderem branży i dostawcą "pierwszego wyboru" dla wszystkich sklepów, serwisów, hurtowni, sieci handlowych oraz producentów drzwi.
  • Zysk: chcemy maksymalizować długoterminowy zwrot dla naszych udziałowców, działając zarazem w zgodzie z naszymi ogólnymi zobowiązaniami.
  • Wydajność: chcemy być wysoce skuteczną, elastyczną i szybko rozwijającą się organizacją.